Strona głównaO projekcieObszar LGOFAktualnościOgłoszeniaGaleria zdjęćPartnerzyMateriały do pobraniaKontaktForum
Relacje z wydarzeń
Zaproszenia
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Luty, 2014
Marzec, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Sierpień, 2014
Wrzesień, 2014
Aktualności
RSS
Sprawozdanie ze spotkania dotyczącego połączeń kolejowych na osi Legnica – Jawor – Rogoźnica – Strzegom – Jaworzyna Śląska – Kłodzko
2014/09/22 15:04:29
W dniu 8 września 2014 r. w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była przyszłość połączeń kolejowych w powiecie jaworskim. Uczestniczyło w nim 19 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, zarządcy dróg i kolei i przedsiębiorcy.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem ze spotkania, które znajduje się w załączniku.
Sprawozdanie 08.09.2014 Jawor
Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym powiązań kolejowych w LGOF - powiat jaworski
2014/08/21 14:28:55
Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym połączeń kolejowych na osi Legnica – Jawor – Rogoźnica – Strzegom – Jaworzyna Śląska – Kłodzko, organizowanym w ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”, które odbędzie się 8 września 2014, o godz. 10:00 w Centrum Młodzieżowym Euroregionu Nysa, „Sala Zielona” w Jaworze, ul. Parkowa 5.
Prosimy o potwierdzenie udziału na adres lgof@irt.wroc.pl do dnia 3 września 2014.
Program spotkania

Materiały z warsztatów 10 czerwca 2014
2014/06/30 10:47:40
W dniu 10 czerwca 2014 odbyły się warsztaty dotyczące preferencji transportowych w LGOF. W zakładce materiały do pobrania można znaleźć wykorzystane prezentacje oraz mapę.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z warsztatów sporządzonym przez p. Monikę Przeniosło - moderator.

Raport z warsztatów z dnia 10 czerwca 2014 roku 


Sprawozdanie ze spotkania w sprawie połączeń kolejowych na osi Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój – Krzeniów – Świerzawa – Wojcieszów – Marciszów.
2014/06/27 10:50:21
W spotkaniu, które odbyło się 24 czerwca 2014r. w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” uczestniczyło 38 osób. Głównym tematem była przyszłość połączeń kolejowych w powiecie złotoryjskim.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem ze spotkania, które znajduje się w załączniku.

Załączniki:

Sprawozdanie 24.06.2014 Złotoryja

Lista obecności 24.06.2014 Złotoryja

Galeria zdjęć

Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym powiązań kolejowych w LGOF - powiat złotoryjski
2014/06/12 12:28:46

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym połączeń kolejowych na osi Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój – Krzeniów – Świerzawa – Wojcieszów - Marciszów, organizowanym w ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”, które odbędzie się 24 czerwca 2014, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi w Sali konferencyjnej II piętro.
Spójny i zrównoważony system transportowy jest ważnym aspektem rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Powiązania transportowe są szczególnie istotne dla aglomeracji Legnicko-Głogowskiej, dlatego jako główny cel projektu przyjęto wypracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu, odpowiadającego potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców. Organizowane spotkanie ma na celu poznanie preferencji oraz zidentyfikowanie potrzeb transportowych mieszkańców oraz przedsiębiorców z powiatu złotoryjskiego a także włączenie do współpracy w działaniach służących poprawie infrastruktury kolejowej w powiecie złotoryjskim instytucji rządowych, samorządowych oraz firm związanych z prowadzeniem usług w sektorze kolejowym.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres lgof@irt.wroc.pl do dnia 20 czerwca 2014r.

 Program spotkania

1.  Przedstawienie celu i potrzeby spotkania – Raszkiewicz Ryszard , Starosta Powiatu Złotoryjskiego 

2.  Uwarunkowania, możliwości rozwoju i planowane działania – Roman Witulski, Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

3.  Omówienie kierunków polityki rozwoju, zakresu zainteresowania oraz wskazanie źródeł pochodzenia środków – Wojciech Zdanowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, UMWD

4.  Zainteresowanie rewitalizacją połączeń kolejowych, omówienie wiodących problemów i potrzeb transportowych – przedstawiciel przedsiębiorców

5.  Wymagania dla „reaktywatorów” infrastrukturalne i organizacyjne – Kacper Pawłowski

6.  Koncepcja wykorzystania linii kolejowej nr 284 – Krzysztof Lewandowski

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących potrzeb i problemów w zakresie powiązań transportowych
2014/05/09 14:53:48

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących potrzeb i problemów w zakresie powiązań transportowych, organizowanych w ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF), które odbędą się 10 czerwca 2014, w godz. 9.30 – 14.00 w Hotelu Sękowski (Legnica, ul. Gliwicka 15).

Spójny i zrównoważony system transportowy jest ważnym aspektem rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Powiązania transportowe są szczególnie istotne dla aglomeracji Legnicko-Głogowskiej, dlatego jako główny cel projektu przyjęto wypracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu, odpowiadającego potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców. Warsztaty mają na celu poznanie preferencji oraz zidentyfikowanie potrzeb transportowych mieszkańców oraz przedsiębiorców obszaru a także włączenie do współpracy instytucji mających istotny wpływ na rynek pracy, transport i ochronę środowiska, uwzględnienie ich stanowiska w procesie zintegrowanego planowania: gmin, zarządców sieci transportowych, mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru LGOF.

Organizatorem warsztatów jest Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz partnerzy projektu: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Gmina Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki.

Proszę o potwierdzenie udziału wraz z podaniem danych uczestnika na adres lgof@irt.wroc.pl, do dnia 23.05.2014.

Program spotkania oraz informacje o projekcie znajdują się w załączeniu. Dodatkowe informacje  dostępne są na stronie projektu LGOF: www.lgof.pl.

Załącznik:Program warsztatów
Załącznik:Diagnoza powiązań transportowych
Załącznik:Mapa dojazdu

Sprawozdanie ze spotkań konsultacyjnych nt. problemów i wyzwań
2014/04/01 15:11:51
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 26-28 marca 2014 r. Zebrano dużą liczbę ankiet i przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami. Najbardziej owocne było spotkanie, które odbyło się w Złotoryi 26 marca 2014 r. gdzie pracowano w formie warsztatów. Dziękujemy Barbarze Zwierzyńskiej-Doskocz oraz Kacprowi Pawłowskiemu za pomoc w organizacji oraz wszystkim uczestnikom.

Podsumowanie całych konsultacji społecznych opublikowane zostanie w późniejszym terminie, po ich zakończeniu. Tymczasem zapraszamy do wypełniania ankiety online na

lgof.ankietka.pl oraz do naszego biura w Legnicy, Rynek 34 w godzinach 9 -15.
 

Sprawozdanie

Wykaz problemów

Galeria zdjęć 

Scenariusz

Sprawozdanie z konferencji inaugurującej projekt
2014/03/31 09:16:20

W dniu 7 marca 2014 r. w Letia Business Center w Legnicy odbyła się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt. Wzięło w niej udział ponad 90 osób w tym przedstawiciele władz samorządowych, zarządcy  dróg i kolei i przedstawiciele stowarzyszeń.

Sprawozdanie

Lista obecności

Galeria zdjęć

 

Spotkanie w Legnicy w sprawie projektu pilotażowego
2014/03/28 09:16:29

W biurze IRT w Legnicy, 11 marca 2014 r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie projektu pilotażowego dotyczącego głogowskiego obszaru problemowego. Zapraszamy do zapoznania się z notatką:

 Notatka ze spotkania

 
Lista obecności

Raport z warsztatów na temat delimitacji oraz problemów i wyzwań
2014/03/18 12:26:58
Prezentujemy Państwu raport podsumowujący przebieg i osiągnięcia warsztatów, które odbyły się 14 lutego 2014 r. Sporządziła go p. Monika Przeniosło, której chcialibyśmy podziękować za prowadzenie warsztatów i ciepłe słowa.
Raport z warsztatów
Raport, obok przeprowadzonych przez IRT analiz, jest podstawą do dalszych prac nad problemami i wyzwaniami w LGOF. Obecnie przygotowywane są konsultacje społeczne.
Zapraszamy także do obejrzenia filmu przygotowanego przez p. Jakuba Janza, który jest stażystą w IRT.

Film z warsztatów
Galeria zdjęć
 
Warsztaty na temat delimitacji oraz problemów i wyzwań obszaru LGOF
2014/02/19 08:29:55
W dniu 14.02.2014 r. w Legnicy w Letia Business Center, odbyły się warsztaty dotyczące projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF). W spotkaniu uczestniczyło 68 osób, a najliczniejsi byli reprezentanci samorządów z LGOF. Wzięli w nim także udział m.in. przedstawiciele GDDKiA, PKP PLK SA, KGHM Polska Miedź SA, stowarzyszeń pozarządowych oraz pracownicy IRT. Moderatorem warsztatów był Instytut EWT Monika Przeniosło.

W pierwszej części Agnieszka Wałęga z IRT – kierownik projektu, przedstawiła informacje o projekcie i celach warsztatów, a Jarosław Patron zapoznał uczestników z ideą obszarów funkcjonalnych i metodami ich delimitacji. Następnie uczestnicy warsztatów w grupach określali czynniki świadczące o powiązaniach funkcjonalnych oraz szkicowali na mapie zasięg LGOF i prezentowali swoje przemyślenia.

W drugiej części pracowano nad określeniem problemów i wyzwań dla LGOF. Jarosław Patron zaprezentował wyniki dotychczasowych analiz, po czym przystąpiono do pracy w grupach. Wyniki warsztatów zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie www.lgof.pl.

W przerwie kawowej wykonano wspólne zdjęcie uczestników.
Galeria zdjęć

Konferencja inaugurująca projekt pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.
2014/02/17 09:00:19

Dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji inaugurującej projekt pn: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Termin konferencji został przewidziany na 7 marca 2014r. w godzinach 9.30-14.45 w Letia Business Center (Legnica, ul. Rycerska 24, sala Concordia+Nox).         

Organizatorem uroczystego otwarcia projektu jest lider Województwo Dolnośląskie, w imieniu którego występuje Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz Partnerzy projektu: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Gmina Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla, Głogów oraz Powiat Bolesławiecki.

Konferencja stanowi inaugurację projektu dotyczącego Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest jednym z Obszarów Interwencji i Integracji, wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.  Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów i dyskusji na temat działań służących rozwojowi i integracji obszaru LGOF a także zachęcenie do włączenia się w działania realizowane w ramach projektu. Konferencja oparta będzie o strukturę panelową. Obejmie  kilka wystąpień w każdym z paneli oraz  moderowaną dyskusję i debatę końcową z udziałem słuchaczy.  

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

SESJA I Idea miejskich obszarów funkcjonalnych

WPROWADZENIE

Pierwsza sesja będzie obejmowała wystąpienia  mające  na celu przybliżenie podejścia terytorialnego do rozwoju oraz idei miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce   Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

SESJA II LGOF jako obszar współdziałania różnych podmiotów

W ramach drugiej sesji zaplanowane zostały trzy panele tematyczne, w których wezmą udział przedstawiciele różnych podmiotów funkcjonujących na obszarze LGOF.

PANEL 1. Zrównoważony system transportowy

Panel dotyczyć będzie zagadnień związanych z ideą budowy zrównoważonego systemu transportu, spełniającego oczekiwania mieszkańców  i różnych podmiotów działających na tym obszarze.

PANEL 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Uczestnicy tego panelu spróbują odpowiedzieć na pytanie czy firmy działające na obszarze LGOF uwzględniają interesy społeczne i jak budują relacje z różnymi grupami interesariuszy.

PANEL 3. Współpraca warunkiem sukcesu

W ramach panelu dyskutowane będą potrzeby i możliwości podnoszenia efektywności działań w oparciu o wieloszczeblową współpracę w różnych sektorach planowania
i zarządzania na obszarze LGOF.

We wszystkich panelach SESJI II przewidywana jest otwarta debata!

Program szczegółowy znajduje się w załączniku:  Szczegółowy program konferencji

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres – www.lgof.pl  w terminie do 4 marca 2014r. do godziny 14.00.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Zapraszamy!

 

Mapa lokalizacji miejsca konferencji w Legnicy:

 

Źródło: http://www.letia.pl/pl/kontakt

Zaproszenie na warsztaty
2014/02/10 08:45:53
Szanowni Państwo,                                                            

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF), które odbędą się 14 lutego 2014, o godz. 10:00 w Letia Biznes Center, ul. Rycerska 24, Legnica. Celem warsztatów jest wspólne określenie problemów i wyzwań dla obszaru LGOF oraz wypracowanie wytycznych do określenia granic obszaru funkcjonalnego.

Projekt realizowany jest przez lidera: Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz partnerów: Miasto Legnicę, Gminę Miejską Głogów, Gminę Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki.
Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem obszaru LGOF. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.
Proszę o potwierdzenie udziału mailowo, na adres
lgof@irt.wroc.pl, do dnia 10.02.2014.
W mailu należy podać dane uczestników.
Program spotkania znajduje się w załączeniu. 

 Program warsztatów 
Drugie spotkanie grupy roboczej i sterującej
2014/01/31 11:28:01
23 stycznia 2014 r. w  Instytucie Rozwoju Terytorialnego (IRT) w Legnicy odbyło się drugie spotkanie  koordynatorów. Uczestnikami spotkania byli: Jadwiga Łopusiewicz – Urząd Miasta Legnica, Roman Kulczycki – Urząd Miasta Głogów, Piotr Kukła – Urząd Gminy Głogów, Małgorzata Kuźma – Urząd Gminy Legnickie Pole, Barbara Stefaniak – Urząd Gminy Jerzmanowa, Emilia Prokopczak – Urząd Gminy Żukowice, Stanisława Wołoszyn – Urząd Gminy Żukowice, Anna Marcinkowska – Urząd Gminy Kotla,  Agnieszka Wałęga, Małgorzata Mongiałło i Jarosław Patron – IRT oraz goście: Grzegorz Ulbrych i Ryszard Dąbrowski z Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Na wstępie Grzegorz Ulbrych przedstawił problematykę połączeń kolejowych w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym, oraz osiągnięcia projektu Inter Regio Rail. Przedyskutowano możliwość kontynuowania prac związanych reaktywacją połączeń kolejowych na osi Legnica-Lubin-(Rudna)-Polkowice-Głogów w ramach projektów pilotażowych.

W dalszej części spotkania przedstawiono komisji konkursowej, w skład której weszli członkowie Grupy Sterującej i Roboczej, 11 projektów logo LGOF. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego wybrane zostało logo projektu.

Omówione zostały zagadnienia związane z organizacją warsztatów  (14 lutego 2014 r.) oraz konferencji inaugurującej (7 marca 2014 r,).

 

Następny punkt spotkania dotyczył dyskusji na temat zakresu analiz i przedmiotu zleceń zewnętrznych w ramach działania 2, 3 i 4. Zaproponowano m. in.: model powiązań transportowych  dla obszaru LGOF, modelowanie scenariuszy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych dla obszaru Legnicy
i Legnickiego Pola, koncepcję węzłów przesiadkowych, aktualizację analiz do studium korytarzowego obwodnicy Głogowa.

Galeria zdjęć

Pierwsze spotkanie grupy roboczej i sterującej
2013/12/16 11:38:12
W dniu 28 listopada 2013 r. w Legnicy odbyło się spotkanie robocze związane z rozpoczęciem projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Projekt  realizowany jest wspólnie przez Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego i Partnerów:  Miasto Legnica, Gminę Miejską Głogów, Gminę Legnickie Pole, Gminę Jerzmanowa, Powiat Bolesławiecki, Gminę Żukowice, Gminę Kotla, Gminę Głogów.  Prace rozpoczęły się w listopadzie 2013r. i potrwają do końca marca 2015 roku.

W spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Wałęga i Małgorzata Paciorek reprezentujący Lidera (IRT) oraz przedstawiciele Partnerów. Głównym tematem były sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu, sprawozdawczością, refundacją wydatków.

Głównym celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny).

Efektem zaplanowanych działań będzie wyznaczenie granic obszaru funkcjonalnego, zidentyfikowanie wspólnych celów rozwojowych oraz opracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu a także wypracowanie modelowej współpracy dla zintegrowanego planowania przestrzennego między JST poziomu lokalnego.   

Rezultaty realizacji projektu stanowić będą materiał wejściowy do dalszych prac planistycznych, projektowych i realizacji konkretnych inwestycji transportowych.

Galeria zdjęć

15 łączna ilość elementów

Strona głównaO projekcieObszar LGOFAktualnościOgłoszeniaGaleria zdjęćPartnerzyMateriały do pobraniaKontaktForum