Strona głównaO projekcieObszar LGOFAktualnościOgłoszeniaGaleria zdjęćPartnerzyMateriały do pobraniaKontaktForum
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Marzec, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Ogłoszenia
RSS
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014/06/26 10:30:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr Pf.4103-1/2232/13 z dnia 04.06.2014 r.
 
Pełny tekst zawiadomienia dostępny jest
pod adresem Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014/05/21 10:40:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „ Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny)”

Instytut Rozwoju Terytorialnego zawiadamia o wyborze oferty KONSORCJUM FIRM:

 
Lider: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” Spółka Cywilna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Św. Barbary 21 A
Partner: RUBIKA Tomasz Dziedzic z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dywizjonu 303 5B/9 

 

Pełny tekst zawiadomienia dostępny jest pod linkiem 

Przetarg nieograniczony na „ Zintegrowany model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF
2014/04/25 10:44:11

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie Zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF (Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny)


Więcej informacji zamieszczono pod tym
linkiem
Nabór na cztery wolne stanowiska: Asystent oraz Projektant w projekcie LGOF.
2014/04/22 08:58:13

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór na cztery wolne stanowiska: Asystent oraz Projektant w projekcie pn. Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym.
Praca na czas określony od 1.06.2014 r. do 31.03.2015 r.

Miejsce wykonywania pracy: Legnica i Wrocław

Termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2014 r. godz. 15:00

 


Więcej informacjiDialog Techniczny - model powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF
2014/03/27 10:05:38

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na wypracowaniu zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF.

 

Szczegóły w załączniku:

Dialog Techniczny
Rozstrzygnięcie konkursu na logo!
2014/01/24 10:18:16
W dniu 23 stycznia 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt LOGO projektu pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, który został ogłoszony na stronach internetowych http://bip.irt.wroc.pl, http://www.irt.wroc.pl, http://www.lgof.pl, https://www.facebook.com/InstytutRozwojuTerytorialnego. w dniu 19 grudnia 2013 r.
Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2014r.

Na konkurs wpłynęło 11 projektów.
Komisja konkursowa składająca się z koordynatorów projektu, w wyniku tajnego głosowania, wybrała projekt Pani Agaty Niny Gliszczyńskiej.
Protokół z posiedzenia komisji oraz zwyciązki projekt znajdują się w załączniku.

Protokół
Projekt logo
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.
2014/01/17 12:51:21

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zostało upublicznione na stronie internetowej http://www.lgof.pl/page17.php i http://www.irt.wroc.pl/index.php/wpolpraca/249-zapytanie-ofertowe-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-warsztatow w dniu 9 stycznia 2014r.

Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2014 r.

Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta złożona przez Instytut EWT Monika Przeniosło.

Oferta spełniła wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Proponowana cena mieści się w przewidzianym przez Zlecającego zakresie cenowym.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na konsultanta ds. zamówieni publicznych do 14 tys. EUR.
2014/01/17 12:48:52

Zapytanie ofertowe na konsultanta ds. zamówień publicznych do 14 tys. EUR w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zostało upublicznione na stronach internetowych: http://bip.irt.wroc.pl, http://www.irt.wroc.pl, http://www.lgof.pl, https://www.facebook.com/InstytutRozwojuTerytorialnego w dniu 19 grudnia 2013 r.

Termin składania ofert upłynął 31 grudnia 2013 r.

Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta złożona przez Pana Wojciecha Bereszko.

Oferta spełniła wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Konsultant nie został wybrany, ponieważ kwota oferty znacznie przekroczyła środki przeznaczone na ten cel w budżecie projektu.

Konkurs na logo - zmiana terminu ogłaszenia wyników
2014/01/14 14:11:58

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu na projekt logo projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Zmianie ulega §5 ust.3 regulaminu konkursu i przyjmuje brzmienie: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 stycznia 2014r.
Regulamin konkursu

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
2014/01/09 09:49:27

W związku z realizacją projektu pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,  Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie następujących warsztatów:

 - warsztaty nr 1 w ramach działania „przygotowanie analizy  funkcjonalno – przestrzennej LGOF”; tematem warsztatów są wspólne problemy i wyzwania (służące określeniu granic obszaru funkcjonalnego LGOF); celem jest przeprowadzenie delimitacji obszaru oraz wskazanie problemów i wyzwań;

- warsztaty nr 2 w ramach działania „opracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w LGOF”; tematem tej części warsztatów są zewnętrzne
i wewnętrzne powiązania transportowe obszaru LGOF; celem jest określenie głównych problemów i potrzeb oraz priorytetów w zakresie powiązań transportowych LGOF. 

 

Pełny tekst zapytania i projekt umowy

Zapytanie
Projekt umowyKonkurs na projekt logo LGOF
2013/12/19 10:21:37

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo dla projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” realizowanego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu Terytorialnego w zakresie planowania obszarów funkcjonalnych.

 

Ideą projektu jest wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF. Powiązania transportowe stanowią kluczowe zagadnienia dla rozwoju tego obszaru. Z dotychczasowych analiz i dokumentów wynika konieczność uspójnienia układu wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych, koordynacji działań dotyczących inwestycji drogowych i kolejowych z planowaniem obszarów rozwoju osadnictwa oraz z potrzebami największych pracodawców tego regionu, a także konieczność podjęcia wspólnych działań i wypracowania wytycznych w tym zakresie. Działania zaplanowane w projekcie umożliwią realizację tych celów. 

Termin składania prac: 15.01.2014 r. 

Nagroda za projekt konkursowy  1 200 zł

Kontakt: agnieszka.walega@irt.wroc.pl

Telefon: 76 852 36 04, wew. 13
 

Pełny tekst ogłoszenia, regulamin i karta zgłoszenia:

konkurs_na_logo_LGOF.pdf

Zapytanie ofertowe - konsultant do spraw zamówień publicznych
2013/12/19 09:55:41

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacyjnych z zakresu zamówień publicznych do 14 tys. EUR, polegających na przygotowaniu projektów dokumentów do ogłoszeń o zamówieniach, zaproszeń do składania ofert, konkursów, przetargów oraz specyfikacji w ramach:
Działania 2. Przygotowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej LGOF
wybór wykonawcy usługi: przygotowanie i prowadzenie warsztatów.

Działania 3. Opracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w LGOF
wybór wykonawcy usługi: przygotowanie i prowadzenie warsztatów
wybór specjalisty ds. transportu drogowego,
wybór specjalisty ds. transportu kolejowego,
wybór specjalisty w zakresie ochrony środowiska,
wybór specjalisty ds. geologiczno-inżynierskich,
wybór specjalisty ds. ekonomicznych.

Działania 4. Projekty pilotażowe

wybór specjalisty ds. transportu drogowego,
wybór specjalisty w zakresie ochrony środowiska,
wybór specjalisty ds. geologiczno-inżynierskich,
wybór specjalisty ds. ekonomicznych.

2. Wymagania:
a) wykształcenie wyższe,
b) biegła znajomość prawa zamówieniach publicznych,
c) doświadczenie w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
3. Termin realizacji:

Konsultacje będą odbywały się od dnia podpisania umowy do 31 marca 2015 r.

4. Termin składania ofert:
31 grudnia 2013 r.


Pełny tekst zapytania ofertowego z projektem umowy:

Konsultant.pdf


12 łączna ilość elementów

Strona głównaO projekcieObszar LGOFAktualnościOgłoszeniaGaleria zdjęćPartnerzyMateriały do pobraniaKontaktForum